ספר טלפונים
לעדכון  פרטים נא לשלוח דוא"ל לוועד מקומי שדה יצחק

vaadsedeyizhaq@gmail.com
 
 
 
ר
רגב אפרים ועליזה
6366815
אפרים 054-3355154
עליזה 050-3202039
רגב גל ומירי 
6301034
גל 054-5242500
מירי 054-5242505
רובינשטיין שמעון + בוזגלו
6366305
שמעון 050-7286843
רון יוסי וזהבה 
077-7002456
זהבה 052-3707360
יוסי  052-6100821
רון שלומי  
057-4880980
רודנאי מימי ואפרים
6366253
מימי 052-3358675
אפרים 052-2816780
רודנאי לאה
6365015
רונן ארנון וליאורה
6301517
ארנון 054-2455630
ליאורה 054-4301517 rla10@012.net.il
רייטר עידית ואלון
6301632
אלון 054-2278416
עידית 050-6925556 alonr@aman.co.il Idit@yuvalaw.co.il
רשף אבי וריקי
6306238
אבי 052-8744678
ריקי 050-4303508 reshef25@netvision.net.il